Chovanec: Otálení je v případě ČD Cargo trestuhodné

Neustálé odkládání problémů v ČD Cargo je podle stínového ministra dopravy Milana Chovance trestuhodné. Národního dopravce nákladu navíc zřetelně poškozuje, že chybí jakýkoli náznak ze strany ministerstva, jak situaci řešit, a není jasné ani to, jaká opatření připravuje stát pro segment jednotlivých zakázek.

„Jen za poslední rok jsem na problémy osobně a opakovaně upozorňoval všechny tři ministry, kteří se za tu dobu v rezortu vystřídali. Přes jejich opakované sliby se vůbec nic konkrétního neudálo. Cargu nadále klesá objem přeprav, ztrácí podíl na trhu, nepodařilo se fakticky prodat žádný nepotřebný majetek a opatření na straně státu nebyla realizována,“ říká Chovanec. Díky naprosté nečinnosti se problémy podle něho obrovsky nakumulovaly a v příštím roce by tak mohl kolabovat celý systém jednotlivých kusových zásilek.


Podle ČSSD hrozí hromadné propouštění, enormní zvýšení počtu kamionů na silnicích nižších tříd, které nejsou na tuto zátěž, stejně jako přilehlá města a obce, připravené. Hrozí rovněž rušení některých regionálních tratí. To by se ihned negativně projevilo i v celkovém hospodaření mateřských Českých drah. Jednoznačně se tak ukazuje, že takzvaný plán ministerstva na záchranu ČD Cargo je jen v rovině bájí a chimér. „Na rok 2014 je sice na papíře navrhovaný vyrovnaný provozní výsledek, nicméně za podmínek, které prakticky nelze splnit. Předpokládá totiž výrazné změny kolektivních smluv a odprodej nepotřebného majetku, který se nedařil již letos. To povede jen k prohloubení ztráty a k dalšímu ústupu z trhu. Management ČD a ČD Cargo, i přes personální změny, zjevně nezvládá řešení této situace,“ tvrdí Chovanec.

Již téměř rok přitom existují tři varianty, které detailně popisují kroky, které je potřeba k vyřešení kritické situace v ČD Cargo udělat. Podle ČSSD je nutné neprodleně zpracovat plán společnosti s cílem udržet sociální smír. Ten musí vycházet z forenzního auditu společnosti, který nebyl dosud nikdy proveden a zároveň musí obsahovat jasné sdělení pro investory, že ČD Cargo je schopno situaci zvládnout. „Opětovně navrhujeme vrátit se v segmentu jednotlivých zakázek ke slevě za dopravní cestu a snížit cenu za elektřinu například zrušením ekologické daně. Dalším krokem musí být narovnání podmínek provozu pro dopravu nákladu po kolejích a po silnici a odstranění veškerých legislativních překážek, které brání vstupu konkurence,“ dodává Chovanec. Jen tak je podle něho možné stabilizovat situaci v ČD Cargo a zatraktivnit jednotlivé kusové zásilky pro všechny dopravce.

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.