Představitelé Plzeňského kraje diskutovali s podnikateli o podpoře podnikání v regionu

Ke společné diskusi, pořádané agenturou CzechInvest a Plzeňským krajem, se v úterý 22. října ve Vědeckotechnickém parku v Plzni na Borech sešli představitelé kraje v čele s hejtmanem Milanem Chovancem a zástupci z řad podnikatelské sféry.

podpora_podnikaniSmyslem setkání bylo hledat společně cesty, jak podpořit podnikání v regionu. Členové krajské rady představili aktivity směřující k podpoře podnikatelského prostředí v Plzeňském kraji, podnikatelé se podělili o svoje zkušenosti a problémy, na které narážejí. Ocenili by větší množství technicky vzdělaných absolventů, lepší infrastrukturu, ale třeba i více mateřských škol.

„Je nutné, aby vláda mluvila s tripartitou. Podnikatelé musejí být u toho, když se tvoří hospodářská politika tohoto státu,“ řekl v úvodu setkání hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

 

V první části dopoledne vystoupili zástupci Rady Plzeňského kraje. Náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a financí Václav Šlajs promluvil o negativním vlivu politické nestability na českou ekonomiku. Za rozhodující faktor, který bude rozhodovat o tom, jak si ČR v budoucnu povede, považuje Václav Šlajs vědu a výzkum. Kriticky se náměstek hejtmana vyjádřil o státní správě, která často podnikání spíše komplikuje než podporuje. „Zákon o veřejných zakázkách jde proti podstatě podnikání a je potřeba ho novelizovat,“ uvedl náměstek hejtmana.

 

Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner se ve svém příspěvku věnoval tématu čerpání prostředků z EU. „Stát zaspal v přípravě nového plánovacího období a není jasné kolik prostředků a na co bude určeno,“ uvedl Ivo Grüner. V rámci plánovacího období 2014 – 2020 se podle něj první finanční prostředky budou čerpat nejdříve v polovině roku 2015. Ivo Grüner mluvil o potřebě propojení firem a výzkumu. „Chceme, aby finanční prostředky šly do propojení firem a výzkumných institucí, tam je budoucnost kraje i republiky,“ uvedl Ivo Grüner. Program rozvoje Plzeňského kraje 2014 – 2018 představil Filip Uhlík, ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. O aktivitách kraje v oblasti školství, které směřují k podpoře technického vzdělávání, promluvil náměstek hejtmana Jiří Struček. Ten představil Komisi pro technické vzdělávání, kde jsou i zástupci hospodářských komor, firem a odborných škol.

 

Hejtman Milan Chovanec podnikatelům přiblížil plán vytvořit stipendijní systém určený na podporu technického vzdělávání. „Systém stipendijní podpory žáků byl po roce 1989 zničen naprosto zbytečně. Teď se k němu budeme složitě vracet,“ prohlásil hejtman Plzeňského kraje. Stipendijní fond, do něhož by prostředky dávaly kraj, obce a firmy, by sloužil jako zdroj finančních prostředků pro studenty, dále k popularizaci technického vzdělávání a k podpoře technického vybavení odborných učeben.

 

Zástupci firem se shodli, že je trápí úroveň technického školství, nedostatečná infrastruktura nebo složité postupy v administrativě.

 

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.