Plzeňský kraj a Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje podepsaly smlouvu o spolupráci

Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a předseda představenstva Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Jan Michálek podepsali v úterý 22. října ve Vědeckotechnickém parku v Plznii smlouvu o spolupráci. Dokument vymezuje oblasti spolupráce kraje a hospodářské komory a deklaruje společný záměr obou subjektů, kterým je vytváření příznivých podmínek pro podnikatele na celém území Plzeňského kraje.

regionalni_komoraVzájemná spolupráce a podpora, poskytování informací a součinnosti, to vše s cílem přispět k rozvoji podnikání v Plzeňském kraji. Na tom se dohodly a dnes podpisem smlouvy o spolupráci stvrdily Plzeňský kraj a Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje – zástupce Hospodářské komory ČR v regionu.

„Chceme jen využít možností, které jako kraj máme, a ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou vytvářet takové podmínky, které budou pro rozvoj podnikání v našem kraji příznivé,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

Smlouva vymezuje prioritní oblasti spolupráce. Jsou jimi stategické plánování pro rozvoj, školství a vzdělávání, podpora technického vzdělávání nebo výměna informací mezi podnikateli a volenými představiteli kraje i úředníky krajského úřadu. Mezi priority patří i oblast přeshraničních aktivit a spolupráce na společných projektech. Významnou sférou je využití ratingu malých a středních podniků. Dle smlouvy budou kraj a hospodářská komora spolupracovat při zavádění nástroje integrovaného teritoriálního přístupu kohezní politiky Evropské komise v programovacím období 2014-2020, známého jako Joint Action Plan. Výsledkem bude vytvoření teritoriálního paktu zaměstnanosti na území Plzeňského kraje.

Za účelem vytvořit příznivé podmínky pro podnikatele budou kraj a komora úzce spolupracovat a vyměňovat si důležité informace. Kraj do spolupráce zapojí i své příspěvkové organizace. Kraj se smlouvou zavazuje také ke spolupráci při založení regionálního paktu zaměstnanosti a k podpoře Regionální hospodářské komory PK jakožto nositele paktu.

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.