Hejtman Plzeňského kraje se připojuje k Apelu hejtmanů

Hejtmani krajů České republiky cítí zásadní povinnost poukázat na rizika plynoucí z možného  povolebního vývoje. Po sedmi letech pravicových vlád potřebují podle nich české a moravské kraje na centrální úrovni partnera, nikoliv nepřítele. Uplynulé roky ukázaly, jaká nebezpečí přináší krajům centrální vláda, která nechápe problémy a potřeby krajů a jejich obyvatel.

„Krajské nemocnice musejí dostávat odpovídající úhradu za provedenou práci. Kraj nemůže držet nemocnice nad vodou ze svého rozpočtu,“ konstatuje hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec s poukazem na nespravedlivé nastavení úhradové vyhlášky, základního dokumentu pro financování zdravotní péče ze zdravotního pojištění, která způsobuje propady v hospodaření nemocnic Plzeňského kraje, ale i ostatních krajských nemocnic v Česku.

 

Hejtmani se shodují, že od roku 2006 pravicové vlády soustavně a cíleně útočili na krajské samosprávy a služby, které tyto kraje poskytují svým obyvatelům. Zároveň pak pravicové strany opakovaně prokazovaly neschopnost krajské problémy řešit, naopak jich celou řadu vytvářely.

„Jen Plzeňskému kraji stát za poslední čtyři roky zkrátil příjmy z rozpočtového určení daní o 1 miliardu korun, mimo jiné tím, že jednostranně vypověděl kofinancování evropských fondů o 7,5 %. Finanční plány krajů tak vzaly za své,“ říká hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. „Vadí nám také zamrzlé státní dotace na výstavbu kanalizací a vodovodů. Ty potřebujeme velmi nutně. Není normální, aby obce v 21. století neměly možnost získat dotace na vodu a na kanalizaci, zvlášť když slyšíme, že stát bude vracet zhruba 70 miliard korun kvůli nedočerpání,“ hodnotí hejtman Plzeňského kraje chování státu.

Mezi fatální chyby vlády ODS a TOP09, které by bez zákroku krajů znamenaly katastrofu pro celou zemi, patří podle hejtmanů například neschopnost řešit krach českého zdravotnictví v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“, kdy jedině díky přístupu krajů, které dokázaly s lékaři jednat, došlo k dohodě a zabránění největší krizi v historii českého zdravotnictví.

Zastavení kofinancování Regionálních operačních programů – krok vlády Petra Nečase, kterým byli prakticky z hodiny na hodinu kraje, města, obce i podnikatelé vystaveni fatálnímu ohrožení finančním kolapsem a mezinárodní ostudě. Až na nátlak krajů pravicová vláda pochopila, jak velkou chybu udělala, a obnovila kofinancování projektů. ROP jsou přitom dlouhodobě nejúspěšnější programy, které na rozdíl od centrálních programů přinášejí do České republiky tisíce pracovních míst a stovky miliard korun.

 

Škrty v rozpočtu ministerstva vnitra a propouštění v bezpečnostních sborech znamenalo přímé ohrožení bezpečnosti obyvatel krajů. Propuštěny byly tisíce policistů a hasičů, těm zbývajícím byly významným způsobem zkráceny provozní prostředky. Integrované záchranné systémy, které ochraňují obyvatele například v době povodní, by bez dotací krajů zkolabovaly.

Skokové škrty na ministerstvu práce a sociálních věcí znamenaly přímé ohrožení funkčnosti systému sociálních služeb. Významně byly sníženy dotace jak státním organizacím, tak i neziskovému sektoru. Masivnímu omezování služeb pro seniory, zdravotně postižené a další sociálně slabé zabránily pouze dotace krajů, které minimalizovaly ztráty těchto organizací ze svých rozpočtů.

 

Kraje potřebují stabilitu a možnost spolupracovat

Pro budoucí rozvoj krajů a jejich obyvatel je z pohledu hejtmanů nejdůležitější stabilní a silná vláda, která bude krajům naslouchat a bude s nimi spolupracovat. Za připomenutí stojí naprosto rozdílné vztahy krajů a centrální vlády v době, kdy v čele krajů byli hejtmani za ODS a v čele centrální vlády naopak premiér ČSSD. Jen několik měsíců vlády v demisi pak jasně ukázalo, že při vzájemné ochotě spolupracovat lze dosáhnout hmatatelných výsledků velice rychle, například v oblasti čerpání evropských fondů.

 

Kraje jako svou prioritu pro následující tři roky vnímají dvě základní oblasti:

Zachování a rozvoj veřejných služeb

Zabezpečení čerpání evropských prostředků do regionů

 

Hejtmani budou volit ČSSD a obyvatelům krajů doporučují totéž.

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.