Namísto strategie a plánu přichází knock-out

„Namísto dlouhodobé strategie přichází knock-out pro výstavbu a údržbu dopravních sítí. Zrušení Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterém uvažuje nový ministr dopravy Zbyněk Stanjura, patří jednoznačně do kategorie šílených,“ říká stínový ministr dopravy za ČSSD a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

Návrh na zánik klíčové instituce pro financování dopravních staveb znamená podle něho i konec 100 dnů  hájení, na které má každý nový ministr právo, aby se mohl seznámit s  rezortem. „Pan Stanjura se přes vánoční svátky zjevně stal dopravním  expertem, a proto k němu budeme i takto přistupovat,“ doplňuje
Chovanec.

ČSSD od nového ministra očekávala především koncepční návrhy, jak  zajistit dodatečné zdroje notně kráceného rozpočtu dopravy, včetně  řešení evropských fondů. Hrozí totiž nejen to, že budeme část peněz  vracet, ale především existuje reálná obava, že nebude možné do  budoucna dotace vůbec čerpat. Zcela totiž chybí národní zdroje nutné pro kofinancování projektů. Stav tuzemských silnic a železnic je navíc stále žalostnější a potřeba oprav a modernizace roste. „Nový ministr dopravy zjevně pokračuje ve starém scénáři. Bohužel. Krize v celém rezortu se tak jen prohlubuje,“ tvrdí Chovanec.

„Rozvoj dopravy a s ní související výstavba infrastruktury je tahounem ekonomiky. Přispívá ke snižování nezaměstnanosti a je motorem růstu v jednotlivých regionech, nejen v době stagnace. K celému rezortu je potřeba odpovědně přistupovat a nikoli bortit to, co funguje,“ dodává Chovanec. Podle něho je nejvyšší čas zahájit seriózní debatu o budoucím financování dopravy. Vizí by pak měl být systém, kdy se prostředky, které doprava generuje, vrací z větší části do rezortu zpět. Další otázkou je například nastavení spravedlivého zpoplatnění silnic, kdy každý uživatel ví, za co platí. Nemalé prostředky lze ušetřit i  zamezením spekulací s výkupními cenami pozemků, které představují mnohdy i více než třetinu všech nákladů celé dopravní výstavby.

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.