Tisková konference na téma kritická situace v ČD Cargo

Ve čtvrtek 29. 11. se uskutečnila v Praze v hotelu Paríž tisková konference k tématu Kritická situace v ČD Cargo: příčiny, odpovědnost, perspektivy. Na konferenci vystoupil stínový ministr dopravy za ČSSD Milan Chovanec.

tk_cargoŘešení současné krizové situace ve společnosti ČD Cargo podle stínového ministra dopravy za ČSSD a hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance existuje. Krátkodobým cílem by mělo být dosažení alespoň nulového provozního výsledku v roce 2013 i při nižších tržbách. Díky tomu by se vytvořil prostor pro přípravu národní strategie nákladní železniční přepravy a střednědobý plán rozvoje ČD Cargo.

„Je však nutné neprodleně zahájit restrukturalizaci společnosti, odprodat zbytný majetek, provést optimalizaci přepravy a v neposlední řadě zohlednit nárůst cen energií a dalších vstupů. Ruku v ruce s těmito kroky musí být proveden forenzní audit všech smluv, včetně nájmů a oprav. Jen tak je možné zajistit efektivní hospodaření,“ říká Chovanec.

Kosmetická změna ve vedení ČD Cargo rozhodně není zárukou, že bude kritická situace, ve které se společnost nachází, zdárně vyřešena. „Naprostá většina členů dozorčí a správní rady i výboru pro audit je v těchto orgánech po celou dobu existence. Dosud v lepším případě jen přihlíželi, jak se firma ve všech ukazatelích postupně propadá,“doplňuje Chovanec.

ČSSD dlouhodobě poukazuje na nelogické, netransparentní a neefektivní hospodaření ČD Cargo. Společnost si například již mnoho let pronajímá za nemalé finanční prostředky vozy. A to v situaci, kdy zcela stejné vozy vlastní. Zároveň pronajímá lokomotivy své konkurenci, která s nimi následně vydělává. „Existuje reálná obava, že dojde k rozdělení podniku na ziskovou a ztrátovou část. Vypadá to, že ta zisková je připravena k přímému prodeji či privatizaci. Jednotlivé zásilky, tedy nevýdělečnou část, by pak provozoval zbylý státní podnik s ještě větší ztrátou,“ tvrdí Chovanec.

„Fatálně selhalo celé vedení ČD Cargo. Nemalou vinu však nese i management mateřské společnosti, kterou jsou Českě dráhy a rovněž vedení Ministerstva dopravy. To je navíc odpovědné za to, že neexistuje vůbec žádná představa o tom, jak by měla celkově vypadat nákladní doprava na železnici,“ dodává Chovanec. Celý problém podle něho spočívá v nekonkurenceschopnosti ceny jednotlivých zásilek, které na železnici jako jediné provozuje ČD Cargo. Stejný převoz kamionem po silnici je nyní o cca 10 % výhodnější.

ČSSD se zároveň obává, že novým záchranným plánem by mohlo být zrušení ztrátových jednotlivých zásilek. To by znamenalo nejen další propuštění několika tisíc zaměstnanců, ale především přesun přepravy na silnice. Celkově by se mohlo jednat až o 25 miliónů tun. „Přepočteno je to asi 6850 desetitunových kamiónů, které by denně jezdily primárně po krajských silnicích. Kromě toho, že na to nejsou tyto cesty připravené a stavěné, by to výrazným způsobem zhoršilo situaci v řadě měst, ohrozilo bezpečnost obyvatel a neúměrně zatížilo rozpočty již tak nedostatečně financovaných regionů,“ dodává Chovanec.

 

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.