Otevřený dopis ministrovi dopravy Pavlu Dobešovi

Vážený pane ministře, žádám Vás, abyste splnil svůj slib z července letošního roku a neprodleně poskytl detailní informace o hloubkovém auditu, který měl prověřit funkčnost Centrálního registru vozidel, jeho cenu, formu zadání zakázky i personální odpovědnost.

Nový Centrální registr motorových vozidel byl spuštěn již před více než třemi měsíci. Původní sliby o tom, že občané tuto změnu vůbec nijak nepocítí, vzaly za své téměř okamžitě. Kolaps registru trval prakticky celý měsíc a dnešní stav má k dokonalosti hodně daleko. Na mnoha místech se netvoří fronty jen z toho důvodu, že již dopoledne se přestanou vydávat pořadové lístky a lidem nezbývá, než přijít další den. Pokud za této situace kdokoli hovoří o funkční a fungující státní správě, zjevně ztrácí soudnost a ocitá se mimo realitu. Mlčení, kterým se navíc vedení ministerstva obrnilo, je pak jen smutným dokladem toho, že stát pod vedením této vlády, přestává plnit své základní funkce.

Pane ministře Dobeši, na počátku července, v době, kdy nový Centrální registr vozidel totálně zkolaboval, jste tvrdil, že budete za nefunkčnost dodavatele sankcionovat až padesátimilionovými pokutami. Nyní se ukazuje, že to byla pouhá prázdná slova. Podle veřejně dostupných zdrojů totiž smlouva neumožňuje jakkoli pokutovat dodavatelskou firmu ATS-Telcom. Tyto znepokojivé skutečnosti byste měl jasně a srozumitelně vysvětlit.

Vážený pane ministře, otázek bez odpovědí je kolem Centrálního registru motorových vozidel více než dost. Sto dnů od jeho spuštění potíže neustávají a objevují se další a další znepokojivé skutečnosti. Je na čase skončit s mediálními zástěrkami, jejichž jediným cílem je odvést pozornost veřejnosti jinam. Vaše rychlé a hlavně konečně pravdivé odpovědi, jsou dnes nanejvýš žádoucí. Očekávám navíc, že přijdete se smysluplným a jednoznačným řešením celé situace, které bude znamenat nápravu tohoto neblahého stavu, včetně případného odškodnění poškozených. 

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.