ČSSD v Plzeňském kraji dál bojuje za zachování nemocnic

Jedním z největších problémů, s kterým se sociální demokraté ve vedení Plzeňského kraje museli potýkat, je hrozba rušení některých nemocnic v kraji. Boj za jejich zachování ale nekončí a nadále hrozí, že některá zdravotnická zařízení budou nucena uzavírat oddělení, což by pro ně v důsledku znamenalo uzavření celkové.

Proti tomuto postupu, který je prosazován zdravotními pojišťovnami, potažmo ministerstvem zdravotnictví, se již v kraji zvedá silná vlna nevole a lidé svůj nesouhlas vyjadřují petičními akcemi a protesty. „Plzeňský kraj je již v současnosti v rámci krajů České republiky nelichotivým unikátem, jelikož jako jediný kraj nemá ve dvou okresech nemocnici. Pokud dojde k dalšímu omezování zdravotnické péče, bude to znamenat výrazné zhoršení její dostupnosti pro desítky tisíc lidí z celého regionu. To nechceme a nesmíme dopustit,“ říká hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

Právě hejtman spolu s krajským radním pro oblast zdravotnictví Václavem Šimákem dlouhodobě upozorňují na nesmyslnost „rozhodování od pražského stolu“ ve věcech, pro které je nezbytné znát danou regionální realitu. „Stejně tak již dlouho poukazujeme na problém, který je dle našeho názoru hlavní příčinou dnešní situace. Tím problémem je naprosto nelogický a nespravedlivý systém úhrad, ve kterém krajské nemocnice za stejné výkony dostávají od pojišťoven někdy dokonce jen třetinu toho, co nemocnice fakultní. Zde již měly být dávno učiněny příslušné změny,“ popisuje radní Šimánek problémy s nerovnoměrnými úhradami za zdravotní péči.

Situace v Plzeňském kraji skutečně vzbuzuje obavy jak u vedení kraje, tak u občanů samotných. O tom svědčí například průzkumy veřejného mínění, ve kterých až 88 procent místních občanů odmítá další omezování zdravotnické péče. Velké protesty se odehrávají již půl roku na Rokycansku, kde by dle plánu ministerstva zdravotnictví mohlo dojít k rušení porodnického a dětského oddělení v tamní nemocnici. Lidé nerozumí tomu, proč by se mělo rušit něco, co řadu let funguje a do čeho se již investovaly nemalé prostředky.

Na druhou stranu usilovná snaha vedení kraje o dohodu se zdravotními pojišťovnami o uzavření smluv i na další rok již přinesla první výsledky, kdy se podařilo vyjednat zachování stávající péče ve Stodské nemocnici, kde měla být rušena porodnice. O dalších nemocnicích a jejich odděleních se dál vedou tvrdá jednání, která kraj nehodlá vzdát. 

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.